Uzależnienie / Współuzależnienie

 

 

UZALEŻNIENIE

 

Oferuję psychoterapię uzależnień dającą możliwość wyboru celów i metod leczenia.  Terapię dobraną do stanu zdrowia i  potrzeb pacjenta, umożliwiającą prowadzenie satysfakcjonującego, szczęśliwego życia, rozwój i własny, indywidualny styl życia.

 

Po przeprowadzonej diagnozie pacjent ma możliwość wyboru terapii opartej na:

1. Dążeniu do zachowaniu trwałej abstynencji

2. Programie Ograniczania Picia

3. Redukcji Szkód

 

1. TERAPIA SKONCENTROWANA NA UTRZYMANIU ABSTYNECJI DOTYCZY:

• osób niepełnoletnich (ze względu na ryzyko poważnych zaburzeń rozwojowych),

• kobiet w ciąży i matek karmiących (z powodu ryzyka uszkodzenia płodu, zmniejszenia wydzielania mleka i negatywnego wpływu na zdrowie dziecka),

• osób chorych, przyjmujących leki wchodzące w reakcje z alkoholem

• wszystkich, którzy znajdują się w okolicznościach wykluczających picie (kierując pojazdami, przebywając w pracy, w szkole, w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia itp.)

• osób, którym szkodzi każda, nawet najmniejsza, ilość alkoholu

 

2 . Program Ograniczania Picia*:

Celem terapii nie jest pełna abstynencja od alkoholu, ale nauka sposobów ograniczania picia oraz zmiana postawy wobec spożywania alkoholu.

 

 

Program ograniczania picia skierowany jest do osób:

1. pijących alkohol szkodliwie

2. uzależnionych od alkoholu,szczególnie:

-  bez przeciwwskazań zdrowotnych dla używania alkoholu

-  w początkowej fazie uzależnienia

-  z mniejszym nasileniem objawów uzależnienia

-  doświadczających mniejszej ilości problemów związanych z piciem

-  lepiej funkcjonujących społecznie

-  młodszych

 

Przeciwwskazaniem do udziału w programie ograniczania picia jest:

• ciąża,

• wszelkie zaburzenia funkcji wątroby, np. marskość, zapalenie wątroby, podwyższone stężenia enzymów wątrobowych w surowicy,:

• choroby metaboliczne, np. cukrzyca,

• choroby układu pokarmowego, np. choroba wrzodowa, zapalenie trzustki,

• choroby układu krążenia, m.in. nieustabilizowane nadciśnienie tętnicze, stan po zawale serca i inne uszkodzenia mięśnia serca,

• choroby neurologiczne, np. padaczka, stan po udarze mózgu,

• niedokrwistość,

• zaburzenia psychiczne, m.in. niedawno przebyte majaczenia alkoholowe lub abstynencyjne napady drgawkowe, inna przewlekła psychoza alkoholowa, znaczące zaburzenia funkcji poznawczych, w tym otępienie, psychozy nieorganiczne (np. schizofrenia, zaburzenia afektywne),

• długotrwałe przyjmowanie leków wchodzących w interakcje z alkoholem,

• przeciwwskazania prawne

*zgodnie z wytycznymi PARPA

 

 3.Program Redukcji Szkód:

Skierowany jest o pacjentów głęboko uzależnionych, wielokrotnie leczonych w programach nakierowanych na całkowitą abstynencję, mający trudności z utrzymaniem abstynencji.

 

 

WSPÓŁUZALEŻNIENIE

 

Terapia skierowana jest do osób potrzebujących pomocy w sytuacji gdy bliska osoba jest uzależniona. Zdarza się, że konsekwencją życia z partnerem nadużywającym substancji psychoaktywnych może być współuzależnienie. Współuzależnienie nie jest chorobą - jest zespołem nieprawidłowego przystosowania się do sytuacji problemowej z którą przyszło jej się zmierzyć. Jeśli zauważyłaś/eś, że narastające problemy alkoholowe bliskiej Ci osoby skłaniają Cię do szukania sposobów pozwalających Ci przetrwać w sytuacji permanentnego stresu, masz poczucie braku bezpieczeństwa i stabilizacji oraz trudności w rozpoznawaniu własnych potrzeb, w realizacji własnych pragnień, ambicji i celów, odczuwasz wyraźnie obniżenie jakości życia zachęcam to konsultacji terapeutycznej. Osoby współuzależnione wymagają pomocy i mogą uzyskać poprawę stanu zdrowia psychosomatycznego, jeśli skorzystają z pomocy psychoterapeuty. Niezależnie od tego, czy pijący podejmie leczenie odwykowe, czy nie, czy zatrzyma picie, czy będzie pił dalej – osoby współuzależnione mogą poprawić jakość swojego życia i życia swoich dzieci.