"Aby stać się lepszym ,nie musisz czekać na lepszy świat".

Phil Bosmans

 

Nazywam się Iwona Filipczak. Jestem Specjalistą Psychoterapii Uzależnień.  Ukończyłam Studium Psychoterapii Uzależnień akredytowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Studium Pomocy Psychologicznej dla Par I stopnia w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Specjalizuję się w leczeniu osób dorosłych uzależnionych od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze, nikotyna, leki) i od zachowań (hazard, praca, seks, zakupy, jedzenie, internet, urządzenia elektroniczne).

 

Udzielam pomocy psychoterapeutycznej osobom doświadczającym przemocy oraz członkom rodzin żyjących z osobami uzależnionymi (partnerom i dorosłym dzieciom wychowanym w rodzinach alkoholowych- DDA). Zajmuję się również pracą ze sprawcami przemocy (program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie).

 

Oferuję terapię dla par, które przeżywają kryzys lub trudności w związku.

 

W gabinecie znajdą także pomoc osoby, które jeszcze nie są uzależnione, ale chciałyby ograniczyć używanie substancji, czy swoje szkodliwe zachowania, aby w przyszłości nie doprowadzić do uzależnienia.

 

Moim głównym celem terapeutycznym jest wsparcie w dążeniu do rozwiązywaniu problemów, osiągnięciu ustalonych przez pacjenta celów, jak również pomoc w poprawie komfortu, jakości życia. Ważne dla mnie jest to, aby pacjent nabył umiejętności i sił do stawiania czoła problemom zarówno w początkowej fazie terapii jak i na etapie pogłębionym.

 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Na co dzień pracuję w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Petrykozach jako specjalista psychoterapii uzależnień i kierownik poradni. Realizuję również prywatną praktykę terapeutyczną w gabinetach w Łodzi i Kutnie. Jestem członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie działającym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pabianicach.

Systematycznie biorę udział warsztatach rozwoju osobistego, szkoleniach i konferencjach. Swoja pracę poddaje systematycznej superwizji.

 

WYKSZTAŁCENIE/SZKOLENIA

 

          • Uniwersytet Łódzki – Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny- mgr socjologii

·         • Studium Psychoterapii Uzależnień – Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis– Specjalista Psychoterapii Uzależnień

            • Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - Studium Pomocy Psychologicznej dla Par

            • Akademia Dialogu Motywującego -  Dialog Motywujący w praktyce kliniczne

            • Polskie Towarzystwo Dialogu Motywującego - III Fala Terapii Behawioralnych ACT i Uważność 

            • RCPS  Łodź  - DDA – kim jest pacjent, którego tak nazywamy, jak go rozumieć, jak pomagać?

·           • Instytut Prewencji Przemocy - Jak pracować ze sprawcami przemocy w rodzinie wg. Modelu Duluth

            • Centrum Profilaktyki Społecznej - Rozpoznawanie zachowań narkotykowych. Pomoc przedmedyczna dla osób pod wpływem narkotyków

            • Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

            • Praktyczne aspekty prowadzenia interwencji i motywowania do zmiany w ramach prowadzenia procedury Niebieskich Kart