Pomoc psychologiczna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

 

Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił, działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

Rodzaje i formy przemocy:

•Przemoc fizyczna

• Przemoc psychiczna

• Przemoc seksualna

• Przemoc ekonomiczna

• Zaniedbania

Przemoc w rodzinie narasta stopniowo, tak jak inne patologiczne zjawiska. Im wcześniej da się rozpoznać rozwijanie się procesu, tym większa szansa, aby jej zapobiec. Więc jeśli któraś z wymienionych sytuacji dotyczy Ciebie, nie czekaj tylko skorzystaj z pomocy terapeuty. Znajdziesz tu zrozumienie, akceptację i pomoc..

 

 

Wchodzenie w toksyczny związek to droga powolna, gdzie kolejne etapy osaczania ofiary wymagają „tresury” i „prania mózgu”.

Najczęściej stosowane metody to:

• Izolacja

• Poniżanie i degradacja

• Monopolizacja uwagi

• Doprowadzanie do wyczerpania zarówno psychicznego jak i fizycznego

• Wywoływanie lęku i depresji

• Naprzemienność kary i nagrody

 

Czy alkohol jest powodem (sprawcą) przemocy? Picie alkoholu może powodować wzrost realnego zagrożenia dla bezpieczeństwa domowników. W większości przypadków przemocy domowej sprawcy jednak mają nad sobą kontrolę, więc nie jest to usprawiedliwieniem.