Psychoterapia Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA)

 

 

 

 

 

Skąd biorą się problemy DDA? Otóż, dziecko w rodzinie alkoholowej bardzo wcześnie spotyka się z doświadczeniami, które przekraczają jego naturalne zdolności adaptacyjne. Dziecko nie ma wyboru i musi to przeżyć i wobec tego jakoś reaguje. Jakoś to przeżywa, jakoś zaczyna o tym myśleć, a na końcu jakoś się zachowuje. To się dzieje w dzieciństwie. W wyniku takiego sposobu przeżywania w psychice dziecka powstają całe schematy reagowania i zachowywania się w konkretnych sytuacjach. Są to głownie sytuacje zagrożenia. W dzieciństwie rozgrywają się one w rodzinie. Schematy, które pozwalają  z nimi radzić sobie utrwalają się tak mocno, że osoba dorosła przenosi je poza rodzinę na funkcjonowanie w świecie dorosłym. I to jest ten kłopot DDA – oni ciągle tkwią w dzieciństwie.

 

Oto doświadczenia z którymi  mogą się zmagać osoby z syndromem DDA:

lęk, brak pewności świata, brak nadziei

• konieczność zabezpieczenia się na przyszłość, unikanie związków, brak bliskości

• poczucie mniejszej wartości

• perfekcjonizm

• unikanie wyzwań

• poczucie osamotnienia

• racjonalizacja klęsk

• destrukcyjne związki

• nadmierna kontrola emocjonalna

• wzmożona kontrola siebie i innych lub totalny brak kontroli

• nadmierne planowanie lub brak planów

• lęk przed zmianą lub życie w „ustawicznej zmianie”

• ciągła obawa, poczucie zagrożenia, gotowość do walki, nieporozumienia z otoczeniem i eskalacja konfliktów

• bycie ofiarą lub świadkiem nadużyć seksualnych

• brak akceptacji własnej seksualności

• instrumentalne traktowanie seksu i partnera

• idealizacja miłości platonicznej

Celem terapii DDA jest wychodzenie z dzieciństwa i stopniowa koncentracja na teraźniejszości. Terapia DDA dąży do tego, aby lepiej radzić sobie z cierpieniem, otworzyć się na świat i mieć satysfakcję z niego